12 października 2015

Podatkowe księgi przychodów i rozchodów lub ewidencje ryczałtu

  • dokonujemy zapisów w KPiR lub ewidencji ryczałtu
  • prowadzimy ewidencje środków trwałych a także  wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencję wyposażenia
  • ustalamy wysokość  miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy
  • prowadzimy ewidencje do celów podatku od towarów i usług oraz rozliczenia w zakresie podatku VAT
  • prowadzimy ewidencje przebiegu pojazdów
  • sporządzamy roczne deklaracje podatkowe PIT