12 października 2015

Kadry i płace

  • przygotowywanie umów o pracę, umów cywilno-prawnych
  • sporządzanie list płac – naliczanie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami
  • przygotowywanie wszelkich deklaracji i raportów wymaganych przez ZUS łącznie z dostarczaniem ich do tego urzędu w formie elektronicznej
  • prowadzenie teczek osobowych i kartotek pracowników, w tym ewidencji wynagrodzeń poszczególnych pracowników
  • rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sporządzanie rocznych deklaracji PIT-4R
  • sporządzanie rozliczeń rocznych pracowników i związanych z tym informacji podatkowych (PIT-11)
  • wystawianie zaświadczeń o osiągniętych dochodach
  • sporządzanie raportów i analiz dotyczących wynagrodzeń